Inne strony informacyjne
Grupy AQUA:

Aby przejść do innej strony informacyjnej,
kliknij wybraną miniaturę.

  • Grupa Aqua - strona główna
  • Termostaty

Termostaty


Automatyka - AQUA Grupa SBS

Regulatory temperatury (termostaty) przeznaczone są do regulacji i kontroli temperatury w instalacjach przemysłowych. Termostaty mają wbudowany styk elektryczny jednobiegunowy przełączny, którego położenie zależy od wartości mierzonej temperatury i wielkości ustawionej na skali termostatu (tzw. punkt przełączania).

W zależności od przeznaczenia termostatu i rodzaju aplikacji należy wybrać jeden z poniższych typów:

  • Automatyczny - - styki przełączają się automatycznie w zależności od wartości nastawy i mierzonej temperatury. Tego typu regulatory stosowane są najczęściej do utrzymywania temperatury w instalacji na określonym poziomie.
  • Z maksimum reset - po przekroczeniu temperatury powyżej nastawionej wartości, nastąpi przełączenie styków. Pozostają one w tym położeniu do momentu ręcznego odblokowania wyłącznika (poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku). Tego typu regulatory służą do monitorowania sytuacji awaryjnych i blokowania instalacji w przypadku niebezpiecznego wzrostu temperatury.

Dokumentacja: (pliki w formacie .pdf)

Do ogólnych zastosowań przemysłowych:

Do trudnych zastosowań przemysłowych, w tym morskich:

Termostaty różnicowe:

Do strefy zagrożonej wybuchem:

Termostaty blokowe:

Copyright © 2012 Grupa AQUA. All rights reserved.

Nagroda Gazele Biznesu dla Grupy Aqua
Grupa Aqua Rzetelną Firmą