Inne strony informacyjne
Grupy AQUA:

Aby przejść do innej strony informacyjnej,
kliknij wybraną miniaturę.

  • Grupa Aqua - strona główna
  • Przetworniki ciśnienia

Przetworniki ciśnienia


Automatyka - AQUA Grupa SBS

Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Sygnał wyjściowy otrzymywany z przetwornika może być:

  • prądowy np. 4-20 mA
  • napięciowy np. 0-10 V d.c.

Przetworniki ciśnienia mogą służyć do pomiaru:

  • ciśnienia względnego (nadciśnienia) - pomiar jest dokonywany względem ciśnienia atmosferycznego
  • ciśnienia absolutnego - pomiar jest dokonywany względem próżni

Przetworniki ciśnienia zaleca się montować w pozycji pionowej z wejściem ciśnieniowym skierowanym ku dołowi – zabezpieczy to przetwornik przed ryzykiem osadzania się drobnych zanieczyszczeń w jego wnętrzu.

Do pomiaru ciśnienia mediów zanieczyszczonych, lepkich lub ze skłonnościami do krystalizacji należy użyć przetworników z płaską membraną np. MBS 4510, MBS 4010. Te same przetworniki używane są w instalacjach spożywczych – tu szczególnie zalecane są MBS 4510 ze względu na możliwość zastosowania przyłączy sanitarnych, w tym mleczarskich.

Dokumentacja: (pliki w formacie .pdf)

Do ogólnych zastosowań przemysłowych:
(Z wyjściem napięciowym 0-10V)

Do ogólnych zastosowań przemysłowych:
(Z wyjściem prądowym 4-20mA)

Z płaską membraną:

Do hydrauliki siłowej
(przetworniki blokowe):

Manomentry przemysłowe:

Do pomiaru niskich ciśnień:

Pomiar ciśnienia lub poziomu
w zbiornikach otwartych:

Do strefy zagrożonej wybuchem:

Przetworniki do poziomu gazów
– niskie ciśnienia:

Przetworniki o małych wymiarach:

Aparatura medyczna:

Z obudową polową:

Z wyjściem USB:

Przetworniki do sprężarek:

Copyright © 2012 Grupa AQUA. All rights reserved.

Nagroda Gazele Biznesu dla Grupy Aqua
Grupa Aqua Rzetelną Firmą