Inne strony informacyjne
Grupy AQUA:

Aby przejść do innej strony informacyjnej,
kliknij wybraną miniaturę.

 • Grupa Aqua - strona główna
 • seria LPA

Presostaty typu LPA


Automatyka - AQUA Grupa SBS

Łączniki są przeznaczone do sterowania urządzeniami ciśnieniowymi ze zbiornikiem otwartym, utrzymujące ciśnienie czynnika w stałych określonych granicach. Produkowane są w dwóch typowielkościach w zależności od położenia dźwigni łącznika względem styków.

Łączniki LPA są wykonane jako trzytorowe dwuprzerwowe rozłączniki manewrowe prądu przemiennego, niskonapięciowego, mechanizmowe.

Łącznik pływakowy typu LPA stanowi odmianę mechanizmową bez siły zwrotnej. Podstawa, korpus, szczęka ruchoma i nieruchoma są wykonane z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym. Miedziane zestyki mają nakładki ze srebrotlenku kadmu. Obudowa łącznika jest wykonana z poliwęglanu.

Dane techniczne:

 • Znamionowe napięcie izolacji 380 V
 • Częstotliwość znamionowa 50 Hz i 60 Hz
 • Znamionowy prąd ciągły 16 A
 • Znamionowe napięcie probiercze izolacji 2,5 kV
 • Znamionowa częstość połączeń 360 cykli/h
 • Trwałość mechaniczna 1 * 106 cykli
 • Minimalna temperatura czynnika napędowego 0oC
 • Maksymalna temperatura czynnika napędowego 40oC
 • Rodzaj czynnika napędowego woda
 • Maksymalna prędkość zmiany poziomu czynnika w zbiorniku 10 mm/s
 • Minimalna prędkość zmiany poziomu czynnika w zbiorniku 5 mm/s
 • Przekroje przewodów przyłączeniowych min 1,5 m2, max 4 mm2
 • Masa łącznika 3,0 kg

UWAGA! – W przypadku zastosowania łącznika do innych temperatur i rodzajów czynnika napędowego powyższe dane każdorazowo uzgodnić z producentem.


Warunki pracy:

 • Łączniki są przeznaczone do instalowania w pomieszczeniach zamkniętych wolnych od pyłów, gazów i par wybuchowych lub chemicznie czynnych.
 • Dopuszczalna wysokość instalowania nie może być większa niż 2000 m n.p.m. Najwyższa szczytowa temperatura otoczenia wynosi 40°C, najwyższa średnia w ciągu doby 35°C, najniższa -40°C.
 • Najniższa wilgotność względna może dochodzić do 50% przy temperaturze 40°C i do 90% przy temperaturze 20°C.
 • Łącznik podczas pracy powinien być ustawiony pokrywą ku górze. Odchylenie od pionu nie może być większe niż 5°.
 • Stopień ochrony IP 430

Dokumentacja: (pliki w formacie .pdf)

Copyright © 2012 Grupa AQUA. All rights reserved.

Nagroda Gazele Biznesu dla Grupy Aqua
Grupa Aqua Rzetelną Firmą