Inne strony informacyjne
Grupy AQUA:

Aby przejść do innej strony informacyjnej,
kliknij wybraną miniaturę.

 • Grupa Aqua - strona główna
 • seria LCA

Presostaty typu LCA


Automatyka - AQUA Grupa SBS

Łączniki są przeznaczone do sterowania urządzeniami ciśnieniowymi, utrzymujące ciśnienie czynnika w stałych określonych granicach. Produkowane w trzech typowielkościach zależne od zakresu ciśnienia (0,4 MPa, 0,8 MPa, 1.1 MPa).

Łączniki LCA wykonane są jako trzytorowe lub jednotorowe dwuprzerwowe rozłączniki manewrowe prądu przemiennego, niskonapięciowe, mechanizowane.

Łącznik ciśnieniowy typu LCA stanowi odmianę stycznikową rozwierną. Podstawa, korpus, szczęka ruchoma i nieruchoma są wykonane z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym. Miedziane zestyki mają nakładki ze srebrotlenku kadmu. Obudowa łącznika jest wykonana z poliwęglanu.

Dane techniczne:

 • Znamionowe napięcie izolacji 380 V
 • Częstotliwość znamionowa 50 Hz i 60 Hz
 • Znamionowy prąd ciągły 16 A
 • Znamionowe napięcie probiercze izolacji 2,5 kV
 • Znamionowa częstość połączeń 360 cykli/h
 • Trwałość mechaniczna 1 * 106 cykli
 • Minimalna temperatura czynnika napędowego 0oC
 • Maksymalna temperatura czynnika napędowego 40oC
 • Rodzaj czynnika napędowego: woda, powietrze, olej maszynowy, olej transformatorowy
 • Maksymalna prędkość zmian ciśnienia 0,05 MPa/s
 • Minimalna prędkość zmian ciśnienia 0,001 MPa/s
 • Przekroje przewodów przyłączeniowych min 1,5 m2, max 4 mm2
 • Masa łącznika 0,45 kg

Warunki pracy:

 • Łączniki są przeznaczone do instalowania w pomieszczeniach zamkniętych wolnych od pyłów, gazów i par wybuchowych lub chemicznie czynnych.
 • Dopuszczalna wysokość instalowania nie może być większa niż 2000 m n.p.m. Najwyższa szczytowa temperatura otoczenia wynosi 40°C, najwyższa średnia w ciągu doby 35°C, najniższa -40°C.
 • Najniższa wilgotność względna może dochodzić do 50% przy temperaturze 40°C i do 90% przy temperaturze 20°C.
 • Łącznik podczas pracy powinien być ustawiony pokrywą ku górze. Odchylenie od pionu nie może być większe niż 5°.
 • Stopień ochrony IP 430

Dokumentacja: (pliki w formacie .pdf)

Copyright © 2012 Grupa AQUA. All rights reserved.

Nagroda Gazele Biznesu dla Grupy Aqua
Grupa Aqua Rzetelną Firmą